Společnost klinické obezitologie primární logo

Aktuality

Datum: 24. – 25. 1. 2024

Místo konání: hotel DAP

Odborní garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.  

Pořadatel a organizátor: TARGET-MD s.r.o.

Staňte se členem

Členství v našich klubech získáte snadnou registrací. Stačí vyplnit a zaslat nám přihlášku, uhradit členský příspěvek, abychom mohli vše pro Vás provozovat a obrátit Váš život k lepšímu.