Společnost klinické obezitologie primární logo

Nutriční sekce

V České republice trpí nadváhou a obezitou víc jak polovina dospělé populace. Profese nutričního terapeuta se tak stává žádanější. Vzhledem ke kapacitě obezitologických pracovišť a samotné dostupnosti péče nutričních terapeutů končí spousta pacientů v rukou komerčních poraden a výživových poradců.

Cílem nutriční sekce je rozšířit dostupnost péče o obézního pacienta a poukázat na důležitost spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu.

Cíle

  • Zvýšit dostupnost nutriční terapie v rámci obezitologických pracovišť i mimo ně
  • Spolupracovat v rámci multidisciplinárního týmu (lékař, psycholog, fyzioterapeut a další)
  • Definovat pojem redukční dieta s ohledem na přidružená onemocnění
  • Reagovat na moderní diety a trendy v redukci hmotnosti pomocí evidence based dat a vyvracet tak mýty, které kolují ve společnosti
  • Vytvářet standardy pro péči o obézního pacienta v rámci přípravy na bariatrii a následné dlouhodobé péče
  • Umožnit pacientům před a po bariatrii pravidelná setkávání
  • Vytvářet edukační materiály
  • Zvýšit povědomí o možnostech telemedicíny a začít využívat moderní aplikace k monitoringu pacientů
  • Školit a vzdělávat nutriční terapeuty
nutricni

Staňte se členem

Členství v našich klubech získáte snadnou registrací. Stačí vyplnit a zaslat nám přihlášku, uhradit členský příspěvek, abychom mohli vše pro Vás provozovat a obrátit Váš život k lepšímu.