Společnost klinické obezitologie primární logo

Sekce pro pohybovou aktivitu

Sekce pro pohybovou aktivitu byly zřízena pro přípravu doporučení pohybové aktivity a vyhledávání místa, kde budou k pohybové aktivitě přistupovat s odborností – tedy místa pro realizaci pohybových aktivity s odborným dohledem.

Kontakt: martin.matoulek@lf1.cuni.cz

Staňte se členem

Členství v našich klubech získáte snadnou registrací. Stačí vyplnit a zaslat nám přihlášku, uhradit členský příspěvek, abychom mohli vše pro Vás provozovat a obrátit Váš život k lepšímu.