Společnost klinické obezitologie primární logo

Úvodem

Společnost klinické obezitologie vznikla za účelem sdružování a vzdělávání odborníků pro snižování hmotnosti. Obézních pacientů zvláště po COVID-19 pandemii přibylo. V současné době je více než 66 % dospělé populace v nadváze (38%) a obezitě (28%) a dostupnost obezitologických pracovišť je minimální. 

I proto je hlavním cílem přenést postupy a návody do běžných praxí, propojit lékaře, nutriční terapeuty, psychology, fyzioterapeuty a instruktory pohybu a současně připravit informační portál pro pacienty tak, abychom se všichni dokázali orientovat v tak složité problematice jako je hubnutí, zvláště u lidí s dalšími komorbiditami.

Události a akce

Připravujeme…

Staňte se členem

Členství v našich klubech získáte snadnou registrací. Stačí vyplnit a zaslat nám přihlášku, uhradit členský příspěvek, abychom mohli vše pro Vás provozovat a obrátit Váš život k lepšímu.