Společnost klinické obezitologie primární logo

Sekce pro telemedicínu

Sekce pro telemedicínu byly zřízena především pro přenos
informací, dobré klinické praxe a využití moderních technologií v léčbě obezity a
přidružených onemocnění. Sekci v současně době vede Mgr. Ondřej Kádě

Kontakt: ondrej.kade@lf1.cuni.cz

telemedicina

Staňte se členem

Členství v našich klubech získáte snadnou registrací. Stačí vyplnit a zaslat nám přihlášku, uhradit členský příspěvek, abychom mohli vše pro Vás provozovat a obrátit Váš život k lepšímu.