Společnost klinické obezitologie primární logo

Výbor společnosti

prof.MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.​

Předseda

Tělovýchovný lékař, obezitolog od r. 1997 pracuje na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN Praha, od r. 2007 vydává Obesity NEWS, je autorem aplikace pro monitorng jídla, pohybové aktivity a dalších parametrů – Čas pro zdraví – www.casprozdravi.cz

MUDr. Tomáš Záhora​

místopředseda

Promoval na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, část studia absolvoval v Itálii. Po promoci nastoupil do nemocnice okresního typu, kde se věnoval všeobecné i úrazové chirugii. V Nemocnici Na Františku pracuje od roku 2019, od roku 2022, zde zastává pozici vedoucího lékaře. Specializuje se na miniinvazivní chirurgii, intenzivní péči, metabolicko – bariatrickou chirurgii a endoskopické vyšetření trávicího traktu.

MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.

členka výboru

MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D. promovala v roce 1988 na Fakultě všeobecného lékařství UK (nyní 1. lékařská fakulta UK). Od roku 1988 doposud pracuje na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje dětské endokrinologii, diabetologii a obezitologii. Podílí se na pregraduální i postgraduální výuce v oboru pediatrie a endokrinologie. Je autorkou a spoluautorkou originálních publikací v zahraničních i domácích periodicích.

Revizní komise

Mgr. Barbora Patková

předsedkyně

Bc. Mrika Sahatciu

členka

PhDr. Nelly Kalinová

členka

Nelly Kalinová vystudovala jednooborovou psychologii na PedF UK. Klinické zkušenosti sbírala v rámci stáží mj. v Psychiatrické nemocnici Bohnice, Národním ústavu duševního zdraví, INEPu a na několika dalších mimopražských klinikách. Nyní se druhým rokem věnuje psychodiagnostice, poradenství a psychoterapii v rámci oddělení obezitologie 3. interní kliniky VFN.

Mgr. Alžběta Staňová

nutriční sekce

Absolventka magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě UK. Působí jako nutriční terapeutka v rámci obezitologické ambulance na III. interní klinice VFN v Praze a v rámci nutričních poraden ObeRisk. Věnuje se výuce a přednáškové činnosti na odborných konferencích. V rámci pacientské organizace PaciMed se podílí na tvorbě edukačního obsahu pro pacienty s civilizačními onemocněními.

Staňte se členem

Členství v našich klubech získáte snadnou registrací. Stačí vyplnit a zaslat nám přihlášku, uhradit členský příspěvek, abychom mohli vše pro Vás provozovat a obrátit Váš život k lepšímu.